Muzeul si revista Cuibul visurilor

Un TUR virtual al Muzeului Cuibul visurilor, poate fi parcurs astfel cum este realizat şi oferit prin grija şi preocuparea instituţiei tutelare – Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Muzeul Cuibul visurilor,
Maieru, Bistriţa-Năsăud

Sever Ursa (prezentare)

prezCV_1

„În Maieru am trăit cele mai frumoase şi mai fericite clipe ale vieţii mele.”

Liviu Rebreanu

„Am crescut în regiune de munte în deplină libertate. În satul meu n-a fost petec de pământ pe care să nu-l fi umblat. Om al munţilor şi al pădurilor, natura mi-a intrat în ochi şi în suflet de mic copil.
Valea Someşului, atât de bine cunoscută în cele mai mici cotituri, a fost şi va rămâne pentru mine cel mai frumos loc de pe pământ.”’

Liviu Rebreanu

„De Maieru, deci, se leagă toată copilăria mea şi toate amintirile asupra primului contact cu lumea exterioară… Eram de vreo doi ani şi jumătate când ne-am mutat la Maieru. ”

Liviu Rebreanu

Măgura caselor, Maieru, BN
Măgura caselor, Maieru, BN

Muzeul Cuibul visurilor din Maieru – cu profil mixt: istoric – etnografic – memorial – a luat fiinţă la 27 noiembrie 1957, din iniţiativa profesorului Sever Ursa, prin inaugurarea unei expoziţii memoriale prilejuită de cea de a 72-a aniversare a naşterii marelui romancier, expoziţie care a avut şansa să rămână ca durabil nucleu al actualului muzeu.

Mica înfiripare de acum 45 de ani avea să se îmbogăţească mereu şi să fie mutată de câteva ori, până în anul 1972, când s-a zidit parterul actualei clădiri.

În toamna anului 1985, cu prilejul CENTENARULUI NAŞTERII lui Liviu Rebreanu s-a adăugit etajul edificiului şi s-au îmbogăţit colecţiile prin contribuţia şi donaţiile familiei scriitorului, ale sătenilor, ale multor intelectuali, fii ai satului, apoi ale copiilor Maierului, care, pe atunci, deţinea recordul naţional al natalităţii. Nu se poate omite ajutorul specialiştilor Complexului Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud privind structurarea tematică.

Este semnificativ faptul că muzeul s-a înălţat succesiv pe locul din inima satului, care i-a fost dăruit lui Rebreanu deodată cu investirea acestuia cu titlul de Cetăţean de Onoare al Maierului. încă de la data de 5 ianuarie 1927. Iată mărturisirea scriitorului în legătură cu acest moment al vieţii sale:

” – Cu ce ocazie v-aţi simţit mai mult mulţumit ?

– Când satul Maieru, în care am copilărit, mi-a trimis o decizie a Consiliului Comunal, prin care mă proclamă Cetăţean de onoare al Comunei şi-mi dăruieşte un loc de casă.”

Liviu Rebreanu

Muzeul are 9 încăperi, fiecare conţinând tematici bine chibzuite. Astfel:

Maierul în mărturii istorice,

Ocupaţii vechi şi străvechi,

Ocupaţii mai noi.

Tot la parter se află un amfiteatru multifuncţional, cu 120 de locuri.

La etaj:

Sala de etnografie Cuibul visurilor;

O şcoală bicentenară şi cultura locală,

Cărţi vechi şi noi ale unor autori măiereni (expoziâie),

Bibliotecă documentară, tot din donaţii, cuprinzând peste 6000 de volume, reviste şi documente.

In sfârşit, salonul Liviu Rebreanu – creatorul.

Respectând acest circuit, vizitatorul parcurge, de fapt, un drum iniţiatic de la rădăcinile milenare ale satului, până la coroana lui spirituală în care strălucirea cea dintâi o dă înălţimea acestui fuior de lumină, care este Rebreanu pentru literatura română şi universală. În ansamblul său, muzeul creează atmosfera rustică în care a copilărit şi a vieţuit marele scriitor.

Rebreanu trăieşte aici, de fapt, în trei perioade ale existenţei sale: copilăria, între anii 1888-1898, parcurgând şcoala primară, după care, cu părinţii, se mută la Prislop, apoi revenirile tot mai rare, în amiaza forţei sale de creaţie, între anii 1918-1938, când şcolarul de altădată îşi regăseşte “cuibul” şi, în sfârşit, înălţarea în universalitate prin scrisul său granitic, tradus în aproape 40 de limbi ale pământul

Faceţi, aşadar, un popas de suflet în Cuibul visurilor, satul al cărui destin pare a fi înfăşurat în această suavă şi nepieritoare metaforă rebreniană…

„De la Târlişua ne-am mutat la Maieru. Ăsta e satul copilăriei mele. E un sat de munte, într-adevăr foarte frumos, cu oameni voinici şi foarte înţelepţi. Din satul acesta am luat toate personajele rustice din literatura mea…”

Liviu Rebreanu

„Maierul a fost dimineaţa senină a unei vieţi zbuciumate de peste 58 de ani ! Oamenii, plaiurile, întâmplările de acolo au fost preludiul îndepărtat al unei opere nemuritoare, mica lume din care a cules primele flori, primele impresii care au lăsat urme neşterse în amintire.

Fanny Liviu Rebreanu

“Cuibul visurilor” – la poalele Măgurii

Program orar:

Vara: 1000-1800       Iarn: 900-1700          Luni: închis

Pentru grupuri şi persoane anunţate din timp, în ziua şi la ora preferată.

Telefoane: 0263/372031; 0263/372184

Muzeograf profesor Sever Ursa

EDITARE:

Text: Sever Ursa

Imagini si tehnoredactare:

Vilut Cărbune